Yönetim

Merkez Müdürü
Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
Prof.Dr. MAHMUD MİSKİ